Stichting Their Voice

Flower

Home

Welkom op de website van Stichting Their Voice. Het doel van deze stichting is het stimuleren en verbeteren van duurzame ontwikkeling in Ghana in het algemeen en in de Volta regio in het bijzonder door projecten te ondersteunen die gebruikmaken van de kennis en kracht van de lokale bevolking en van de lokale middelen.

Bij het woord ondersteuning kunt u denken aan financiële bijdragen, maar ook aan het bieden van menselijke capaciteit, kennisoverdracht en materiële ondersteuning. Wij verwijzen u graag naar de pagina projectondersteuning voor meer informatie over de projecten die wij ondersteunen. Daarnaast willen wij u verwijzen naar de pagina waar u uw stem kunt laten gelden. Hier kunt u lezen hoe u bij kunt dragen aan duurzame ontwikkeling. Ook kunt u meer informatie aanvragen.

Met de naam van de stichting willen wij het belang van de stem van de bevolking aantonen. Het logo is nauw aan de naam en de doelstelling verbonden. In het logo ziet u drie mensen. Zij staan voor luisteren, observeren en spreken. Dit zijn middelen die naar ons idee de basis vormen van duurzame ontwikkeling. Met het logo willen wij ook het belang van samenwerking, van eenheid, benadrukken. De drie mensen representeren de bevolking die bestaat uit jongeren en ouderen, mannen en vrouwen.