Stichting Their Voice

Flower

Projectondersteuning

Their Voice ondersteunt de opzet van nieuwe of de continuïteit van bestaande projecten in het Voltagebied. Om voor ondersteuning in aanmerking te komen moet een project aan een aantal eisen voldoen. De belangrijkste eis is dat het project zich in de eerste instantie op de behoeften van de inwoners van het Voltagebied moet richten. Daarnaast is het van belang dat een project samenwerkt met de lokale bevolking en gebruik maakt van de lokale capaciteiten. Het doel van alle activiteiten gezamenlijk moet duurzame ontwikkeling zijn.

Their Voice steunt jaarlijks in ieder geval drie projecten, maar afhankelijk van het aanvral aanvragen en de beschikbare fondsen kan dit aantal wisselen. In het menu aan de rechterkant vindt u de namen van projecten die in het verleden en momenteel gesteund worden. Door op de naam te klikken, kunt u meer lezen over het betreffende project.

Wij helpen project door te zoeken naar vrijwilligers en stagiaires. Daarnaast zoekt de stichting materiële en financiële ondersteuning voor de projecten. U kunt hierbij denken aan het verzamelen en versturen van benodigde materialen, het zoeken naar persoonlijke sponsors voor kinderen en het zoeken naar fondsen om groei en continuïteit van de projecten te ondersteunen. Er wordt nauw samengewerkt met de lokale bevolking en lokale organisaties, projecten en overheidsinstanties waarbij de hulpvraag al dan niet in samenwerking met één van de bestuursleden in kaart wordt gebracht. Ondersteuning is normaliter eenmalig en dient tot doel om een project opstart- of doorstartsteun te geven, totdat het project voldoende capaciteit heeft opgebouwd om zelfstandig door te gaan. Over projectondersteuning wordt in de jaarlijkse vergadering besloten.

Voor meer informatie en aanmelding voor de nieuwsbrief en / of ondersteuning kunt u het formulier op de pagina “Laat uw stem gelden!” gebruiken. Ook kunt u een mail sturen naar info@their-voice.com.