Their Voice

Flower

• UNiTED

UNiTED is in 2009 opgericht. De projectnaam staat voor Unifying Neighbors Through Education and Development. Dit informatie- en empowermentcentrum werkt nauw samen met inwoners, organisaties en overheidsinstanties in Kpando om duurzame ontwikkeling te stimuleren. Op basis van uitgebreid onderzoek zetten medewerkers en vrijwilligers nieuwe projecten op, of steunen zij bestaande projecten en organisaties in het verbeteren van de activiteiten. De organisatie heeft een sterke focus op gezondheid, omdat dit de basis van de samenleving vormt. Naast gezondheidsprojecten zijn er projecten die zich richten op educatie, gezondheidseducatie, de sociale samenleving en onderzoek. In 2014 zijn er maar liefst 15 projecten geïmplementeerd onder toezicht van het UNiTED management team.

Het kantoor bevindt zich in Kpando, vlakbij het lokale ziekenhuis. UNiTED heeft haar deuren in augustus 2010 geopend en bestaat uit een kantoor, een presentatieruimte en een bibliotheek. In het kantoor zijn flyers met gezondheidsinformatie en projectinformatie te vinden. De presentatieruimte beschikt over een projector en een ruime tafel. In de bibliotheek zijn leesboeken en verschillende educatieve boeken aanwezig. Ook zijn er anatomische modellen, posters en andere hulpmiddelen voor gezondheidseducatie. De educatieve boeken hebben verschillende onderwerpen, zoals ontwikkelingswerk, gezondheid, HIV/AIDS, het opzetten van (onderzoeksprojecten) en het opvoeden van kinderen.

UNiTED stimuleert de samenwerking tussen lokale en internationale individuen, organisaties en overheidsinstantie. Hiermee hopen zij de ontwikkeling van de gemeenschappen te maximaliseren en de inzet van vrijwilligers efficiënter te maken. Daarnaast wil UNiTED toegang tot informatie over gezondheid, onderwijs en ontwikkeling verbeteren. Voor meer specifieke informatie verwijzen wij u naar www.unitedprojects.org.