Stichting Their Voice

Flower

Bankgegevens

Voor een financiële bijdrage kunt u gebruik maken van onderstaande informatie.

NL05ABNA0523505590 ABN AMRO t.n.v. Stichting Their Voice te Nijkerk.

Vermeld hierbij het project dat u wilt ondersteunen. 
 
Stichting Their Voice is een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de belasting.