Stichting Their Voice

Flower

ANBI

Contactgegevens

Naam Stichting            Stichting Their Voice

Website                         www.their-voice.com

RSIN nummer              8222.01.835

Adres                             Kostverloren 19

Postcode                       3863 BA

Plaats                            Nijkerk

Land                              Nederland

Bestuurders                     

Voorzitter                        J. Adjordor

Penningmeester            J. Adjordor

Secretaris                       G. Vos

Beleid

Doelstelling

Het doel van deze stichting is het stimuleren en verbeteren van duurzame ontwikkeling in Ghana in het algemeen en in de Volta regio in het bijzonder door projecten te ondersteunen die gebruikmaken van de kennis en kracht van de lokale bevolking en van de lokale middelen.

Beleidsplan

Jaarlijks wordt het beleidsplan herzien en waar nodig aangepast. In dit plan kunt u het beleid omtrent de volgende onderwerpen nalezen:

  • Stichtingsgegevens
  • Doelstelling
  • Actueel beleid
  • Werkzaamheden
  • Fondsenwerving
  • Beheer van fondsen en vermogen
  • Besteding van fondsen en vermogen

Het beleidsplan van 2010 tot en met 2014 vindt u op de pagina Beleidsdocumenten.

Beloningsbeleid

Het ANBI kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht. Stichting Their Voice heeft geen personeel in dienst en bestuurders verrichten taken op vrijwillige basis. Kosten gemaakt door bestuurders worden uit eigen middelen betaald.

Activiteiten

Stichting Their Voice ondersteunt de opzet van nieuwe of de continuïteit van bestaande projecten in de Volta Regio specifiek en in Ghana in het algemeen. Om voor ondersteuning in aanmerking te komen moet een project aan een aantal eisen voldoen. De belangrijkste eis is dat het project zich in de eerste instantie op de behoeften van de inwoners van de Volta Regio moet richten. Daarnaast is het van belang dat een project samenwerkt met de lokale bevolking en gebruik maakt van de lokale capaciteiten. Het doel van alle activiteiten gezamenlijk moet duurzame ontwikkeling zijn. Jaarlijks zal Their Voice tenminste drie verschillende projecten ondersteunen. In de jaarverslagen (beleidsdocumenten) leest u welke projecten in het betreffende jaar steun ontvingen. Op de projectpagina’s vindt u de projectinformatie en –rapportage.

Recente activiteiten van Stichting Their Voice

1. Coronagerelateerd project

2. Sponsoring van kinderen in HardtHaven Children’s Home op het gebied van educatie, gezondheidszorg en levensonderhoud

3. Steun aan educatieprojecten en gezondheidsonderzoek van UNiTED Health Projects.

Financiële rapportage

Een verantwoording van de financiën vindt u in het ‘Jaarverslag’ onder de link ‘Beleidsdocumenten‘.