Welkom!

Welkom op de website van Stichting Their Voice, een stichting die ontwikkelingsactiviteiten en – projecten in Ghana, West Afrika ondersteunt. Het doel van Stichting Their Voice is het stimuleren en verbeteren van duurzame ontwikkeling in Ghana in het algemeen en in het Voltagebied in het speciaal door projecten te ondersteunen die gebruikmaken van de kennis en kracht van de lokale bevolking en van de lokale middelen.

De stichting tracht het doel onder meer te verwezenlijken door projecten te ondersteunen die sterke en zwakke punten in het bovengenoemde gebied identificeren door middel van interviews, vergaderingen in de gemeenschappen en groepsdiscussies en de documentatie van de behoeften en capaciteiten.

Aanleiding en doelstelling

Bestuur

Nieuwsbrieven

Beleidsdocumenten