ANBI

Contactgegevens

Naam Stichting         Stichting Their Voice

Website                         www.their-voice.com

RSIN nummer             8222.01.835

Adres                              Kostverloren 19

Postcode                       3863 BA

Plaats                             Nijkerk

Land                               Nederland

Bestuurders                     

Voorzitter                      G. Vos

Penningmeester         J. Adjordor

Secretaris                      J. Adjordor

Beleid

Doelstelling

Het doel van deze stichting is het stimuleren en verbeteren van duurzame ontwikkeling in Ghana in het algemeen en in de Volta regio in het bijzonder door projecten te ondersteunen die gebruikmaken van de kennis en kracht van de lokale bevolking en van de lokale middelen.

Beleidsplan

Jaarlijks wordt het beleidsplan herzien en waar nodig aangepast. In dit plan kunt u het beleid omtrent de volgende onderwerpen nalezen:

  • Stichtingsgegevens
  • Doelstelling
  • Actueel beleid
  • Werkzaamheden
  • Fondsenwerving
  • Beheer van fondsen en vermogen

Het meest recente beleidsplan vindt u op de pagina Beleidsdocumenten.

Beloningsbeleid

Het ANBI kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht. Stichting Their Voice heeft geen personeel in dienst en bestuurders verrichten taken op vrijwillige basis. Kosten gemaakt door bestuurders worden uit eigen middelen betaald.

Activiteiten

Stichting Their Voice ondersteunt de opzet van nieuwe of de continuïteit van bestaande projecten in de Volta Regio specifiek en in Ghana in het algemeen. Om voor ondersteuning in aanmerking te komen moet een project aan een aantal eisen voldoen. De belangrijkste eis is dat het project zich in de eerste instantie op de behoeften van de inwoners van de Volta Regio moet richten. Daarnaast is het van belang dat een project samenwerkt met de lokale bevolking en gebruik maakt van de lokale capaciteiten. Het doel van alle activiteiten gezamenlijk moet duurzame ontwikkeling zijn. Jaarlijks zal Their Voice tenminste drie verschillende projecten ondersteunen. In de jaarverslagen (Beleidsdocumenten) leest u welke projecten in het betreffende jaar steun ontvingen. Op de projectpagina’s vindt u de projectinformatie .

Recente activiteiten van Stichting Their Voice

1. Ondersteuning startende ondernemers.

2. Coronagerelateerd project via UNiTED Projects.

3. Sponsoring van kinderen in HardtHaven Children’s Home op het gebied van educatie, gezondheidszorg en levensonderhoud

4. Anidzi kliniek in samenwerking met Wilde Ganzen

Financiële rapportage

Een verantwoording van de financiën vindt u in het Jaarverslag op de pagina Beleidsdocumenten.