Aanleiding en doelstelling

Het idee voor de oprichting van Stichting Their Voice is ontstaan naar aanleiding van het werk van Jessy Adjordor in Kpando, Ghana. Als manager van een kindertehuis en medeoprichtster van een informatie- en educatiecentrum observeerde zij dagelijks de algemene ontwikkelingsproblematiek die de lokale bevolking tegenkomt. Hoewel de ambitie voor ontwikkeling sterk aanwezig is, worden doelen lang niet altijd bereikt. Dit komt vaak door onvoldoende kennis, maar vooral door een gebrek aan middelen en financiën. Er zijn veel lokale initiatieven die zich richten op de visie en behoeften van de inwoners. Deze projecten proberen uit te gaan van de kracht van de lokale middelen en de kracht van de lokale bevolking. Stichting Their Voice wil ondersteuning bieden aan het werk van dergelijke projecten.

 

Naam en logo

Met de naam van de stichting wil het bestuur het belang van de stem van de bevolking aantonen. Het logo is nauw aan de naam en de doelstelling verbonden. In het logo ziet u drie mensen. Zij staan voor luisteren, observeren en spreken. Dit zijn middelen die naar ons idee de basis vormen van duurzame ontwikkeling. Met het logo willen wij ook het belang van samenwerking en van eenheid, benadrukken. De drie mensen representeren de bevolking die bestaat uit jongeren en ouderen, mannen en vrouwen.

 

Doelstelling

Het doel van Stichting Their Voice is het stimuleren en verbeteren van duurzame ontwikkeling in Ghana in het algemeen en specifiek in de Volta Regio door projecten te ondersteunen die gebruik maken van de kennis en kracht van de lokale bevolking en van de lokale middelen.