HardtHaven Children’s Home

HardtHaven Children’s Home is opgericht in mei 2007. Het doel van het kindertehuis is om een veilig tehuis te creëren voor kinderen in nood, met name kinderen die zijn getroffen door HIV/AIDS of een andere chronische ziekte. Ieder kind heeft het recht op een liefdevol huis inclusief basis zorg, voeding en medicatie. Hier ligt dan ook de eerste focus wanneer HardtHaven de zorg voor een kind op zicht neemt. Zodra hier aan is voldaan wordt er gezocht naar passend onderwijs voor het kind.

In HardtHaven wonen gemiddeld 25 tot 30 kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Sinds 2011 is HardtHaven in het bezit van een pand, waar de organisatie voor 2011 een pand huurde. Een lokale familie heeft land met een bestaand gebouw geschonken aan HardtHaven. Dit is volledig opgeknapt en biedt een volwaardig onderkomen aan de kinderen.

Naast het tehuis heeft HardtHaven een sponsorproject, waarbij mensen in Kpando en de omliggende dorpen worden ondersteund door middel van voeding, medicijnen, kleding, onderwijs gerelateerde middelen of een maandelijkse financiële bijdrage. Ondervoede kinderen kunnen samen met hun ouders weer op kracht komen in het tehuis. Hiervoor verblijven zij 4 tot 6 weken in het tehuis en ontvangen hun ouders educatie op het gebied van ondervoeding en de effecten daarvan op hun kind.

HardtHaven werkt nauw samen met de Department of Social Welfare, Ghana Health Service, Ghana Education service en de lokale politie. Dit alles om de zorg voor de kinderen positief te beïnvloeden en hen uiteindelijk als zelfstandig, volwaardige burgers in de maatschappij te laten leven.

HardtHaven is afhankelijk van donaties en van het internationale vrijwilligersproject, doordat de overheid niet financieel bijdraagt aan kindertehuizen zoals HardtHaven. U kunt HardtHaven ook ondersteunen door middel van een persoonlijke sponsoring. Er worden sponsors gezocht voor de kinderen in het tehuis, voor het algemene onderhoud van het tehuis, maar ook voor de mensen in het sponsorprogramma. De sponsors ontvangen ongeveer drie keer per jaar een nieuwsbrief van HardtHaven met de laatste ontwikkelingen. Voor meer informatie hierover, neem dan gerust contact met ons op.