Laat uw stem gelden!

Zoals u op de pagina voor projectondersteuning heeft kunnen lezen, zijn er verschillende manieren om een bijdrage te leveren aan de projecten die Their Voice ondersteunt. Laat uw stem gelden en ondersteun Stichting Their Voice

Bankgegevens

Voor een financiële bijdrage kunt u gebruik maken van onderstaande informatie.

NL05ABNA0523505590 ABN AMRO t.n.v. Stichting Their Voice te Nijkerk.

Vermeld hierbij het project dat u wilt ondersteunen.

Stichting Their Voice is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de belasting.

Contact

Email:

info@their-voice.com

Postadres:

Kostverloren 19

3863 BA Nijkerk

Nederland